Rusleboinnsamlingen på Startskudd.no er nå avsluttet, og det kom inn 4 805 kroner. Vi takker for all støtte, og venter spent på noen søknader vi har sendt ut i forbindelse med å finansiere restaureringen av bilen. I tillegg har Kragerø kommune bevilget 30 000, der en del av disse pengene har gått med til annonsering i forbindelse med startskudd.no, blant annet i KV.

Det vil bli en orientering før juni måned angående om vi kommer videre med restaureringen eller ikke, da vi må vente på svar fra alle søknads aktører før man vet veien videre.

Dette til orientering.

Mvh

Martin Eikeland, på vegne av Rusleboprosjektet.