Bli med og plukk søppel på Jomfruland lørdag 7. april

Plastsøppel skyller i land hver eneste dag. Vi ønsker å gjøre det vi kan, og inviterer herved alle ildsjeler til å ta i et tak.

Les mer

Vår plan

Før fuglene kommer har vi som mål å rydde viktige hekkeområder for marin forsøpling før hekketiden starter og før ferdselsforbudet trer i kraft 15. april.

16. desember 2016 fikk Jomfruland status som nasjonalpark. Vi ønsker å bidra med det vi kan for å holde øya så ren som mulig. Dette vil kreve en kontinuerlig innsats og vi kommer til å trenge all den hjelp vi kan få. Har du mulighet til å bidra?

Taxibåten drar fra Kragerø

10:00 lørdag 7. april

Som takk for at dere stiller opp spanderer vi taxibåt på alle fremmøtte. Kom og bli med!

Vi rydder

Så lenge det lar seg gjøre

Vi har med mat og drikke slik at dugnadsgjengen får seg en skikkelig lunch. Alt av utstyr til ryddingen ordner vi.

Fergen forlater Jomfruland

16:45 lørdag 7. april

Stolte kan vi returnere etter dagens dont. Forhåpentlig har vi fått gjort et skikkelig stykke arbeid!

Jomfruland nasjonalpark

er en norsk nasjonalpark som ligger på og rundt øyene Jomfruland og Stråholmen i skjærgården i Telemark; 98 % av arealet i nasjonalparken er sjøområder.

Parken ble opprettet i 2016

for å «å ta vare på et større naturområde med geologisk særpreg med israndavsetninger og biologisk mangfold i sjø og på land med særegne og representative økosystemer og landskap som er uten tyngre naturinngrep» og den dekker et område på 117 km2.

Kvadratkilometer

%

Sjøområder

Rullesteinstrand

En Stor Takk Til Vår Sponsor

Du kan donere til vårt arbeid!

Doner