Lokalnytt var representert når Levangsheia velforening og Levangsheia JFF arrangerte strandryddedag, Anslagsvis 20 personer var med både til fots og i båter for å rydde søppel langs kysten.

På enkelte områder var det merkbart mindre søppel enn det var i fjor, og det er jo positivt. Ellers er det mye av det samme innholdet som man finner, plastflasker, isopor, tauverk og generelt mye plastbiter.

Det viser hvert fall at det nytter å rydde hvert år!

Alle bilder Martin Eikeland

 

Terje har startet ryddingen!

Det samler seg mye i vikene!

Det blir fort en god del fulle sekker..