Lokalnytt, Kragerø Havnevesen og dykkerfirmaet Carl Erik Pontoppidan samarbeidet om et ryddeprosjekt 4 juni angående en opprydding i Blindtarmen. (Indre havnebasseng i Kragerø)

Her fant vi utrolig mange handlekurver og bildekk, og vi fylte 1,5 containere. At det var så mange handlekurver i sjøen er jo noe som absolutt ikke bør forekomme, og når vi finner minst 40 kurver er det jo tankevekkende at enkelte kan finne på slik forsøpling. Her må det skjerpes.

Vi konsentrerte oss om å få opp store og synlige ting før turistsesongen starter for fullt. Det var heldigvis ganske lite søppel ellers å se, selv om vi fant en god del flasker og bokser. Carl Erik hadde med et profft undervannskamera, så det ble dokumentert en del, som vi kan analysere senere.

Referent:

Martin Eikeland, Lokalnytt.