I fjor ble det gjennomført en omfattende ryddeaksjon på Aatangen og Blankenbergområdet, (Kammerfoss) og det ble da plukket over 35 sekker med søppel.

I går 9 mai ble det tatt en befaring på de samme områdene, og det var heldigvis svært lite med plast og annet søppel som ble observert. På selve badeplassen på Aatangen lå det noe, men maks til 2 -3 søppelsekker. Dette området vil bli ryddet i løpet av juni. Dessverre er store deler av dette idylliske området skjemmet av mye jernskrap og større mengder annet skrapavfall. Inn mot selve stranda bærer hele området preg av at det gror over, og det ligger noen større gjenstander her som bør ryddes vekk på sikt. Da trengs det større redskap for å utføre denne jobben. Vi jobber med å få til dette.

På Blankenbergområdet så det veldig bra ut, og det er tross alt bra å se at innsatsen som ble gjort i fjor gjør at man ikke nødvendigvis må rydde dette området hvert år.

Se vedlagte bilder for mer info.