I samarbeid med Havnesjef Svein Arne Walle, Miljøvernrådgiver Elke Karlsen i Kragerø Kommune, Trond Lindheim fra SpillTech AS, Per-Erik Schulze fra Naturvernforbundet, Nicolai Amble og midler fra Plastreturfondet- Grønt Punkt Norge, fikk Lokalnytt realisert en PortBin i Kragerø.

PortBin er en avfallsamler for marin forsøpling som viser seg å være veldig effektiv. Kragerø er en av 9 kommuner som har tatt et slikt verktøy i bruk. Fra før har blant annet Bergen, Oslo og Sandefjord kjøpt inn tilsvarende.

På grunn av at portBin krever minst 1,5 meters dybde, måtte vi foreløpig montere denne på Gunnarsholmen. Det er planer om å sette denne innerst i Blindtarmen, da vil den gjøre mest nytte for seg.

Se mer info om PortBin her:

http://spilltech.no/index.html

PortBin video

NRK – Plast i Havet.

Slurpen i Bergen  

Bossprosjektet fra Bergen går globalt

Svein Arne Walle og Trond Lindheim sjekker om PortBinen får plass i Blindtarmen.

Sjekking av dybde på Gunnarsholmen.