Det har tatt sin tid, men i løpet av kort tid er mediehuset som Lokalnytt vil benytte til diverse formål på plass. Vi vil samarbeide med Sveia AS, som står som formell leietager av dette bygget. Det ligger sentralt til i Kragerø. (P. A. Heuchsgate 20)

Følg med, her vil det skje mange spennende ting i tiden fremover!

(Bildet er tatt av Gerd Altmann fra Pixabay )