Hei til alle. Vi i Lokalnyttredaksjonen jobber med å få innhold på nettsiden, og vil satse på å få musikkinnslag både på video og podcaster. Da må vi blant annet ha tillatelse fra Tono og en annen aktør som styrer rettighetene til utenlandsk musikk. Søknadprosessen er i gang, men må gjennom noen detaljer før vi er ferdige med dette.

I forbindelse med en ny DAB antenne i Kragerø har vi også noen planer her, som vi kommer tilbake til.

Vi kommer til å lage en egen miljøside også, der vi vil rapportere fra ryddeaksjoner og lignende. Vi fikk støtte fra Plastreturfondet som gjør at vi vil starte et ryddeprosjekt i Skjærgården utover våren.

Følg med, her vil det skje stadig mer på innholdsdelen. Vi avventer godkjenning fra Tono før våre faste innslag kommer, men det skal ikke ta lang tid!

Dette til info.

Mvh

Martin Eikeland, redaktør i Lokalnytt