Vi er i ferd med å forandre en del av konseptet og navnebyttet fra Lokalnytt til Mitt Kragerø. Dette medfører en del tekniske omleggelser og dette har tatt lengre tid enn beregnet. Vi regner med at alt er på plass innen 15 februar 2021.

Følg med!

Mvh

Martin Eikeland – redaktør