Da Har NRK vært og filmet Ruslebo. Dette vil bli vist en av de nærmeste dagene. Da vil vi få litt oppmerksomhet rundt prosjektet, og det er jo bra!

Nettstedet lokalnytt.info har i samarbeid med Kragerø kommune satt igang en folkefinansiering på startskudd.no med å få restaurert bilen til karikaturtegneren Odd Einarson som ble født i Bergen i 1910, og som døde i Kragerø 1991.

https://startskudd.no/prosjekt/f%C3%A5-ruslebo-p%C3%A5-veien-igjen/5b656cb1-3b3a-4619-aa43-c9ffad2f49a6

Målet er at midlene som kommer inn skal da brukes for å restaurere bilen, og aller helst i kjørbar stand. Da kan den vises frem for hele Norges befolkning igjen, da dette er en stor kulturskatt!

Odd Einarson skal i perioden fra 1947 til 1985 ha portrettert over en halv million skandinaver under signaturen “Einarson”. Den mest kjente Karikaturtegningen er nok den Einarson gjorde av Hitler på 1930 tallet.

Ruslebo, som er bilen som Einarson benyttet i sitt arbeide, ble gitt som gave til Kragerø kommune. Den har dessverre forfalt en del, og trenger midler for å bli restaurert.

Teamet består av Martin Eikeland, Roy Isnes, Jo Borkhus og Petter Hareide. Thomas Bakkerud og politiker Erik Næsland har også bidratt mye for å få prosjektet i gang. Eldar og Oddvar Einarson, som er sønnene til Odd Einarson, støtter denne aksjonen fullt ut.

Denne filmen er laget av Eldar Einarson på 80 tallet, som er sønn av Odd. Den er tidligere vist på NRK. Her ser vi et lite utdrag. Lokalnytt har fått alle rettigheter til å selge og vise frem filmen. Bildet er fra Telemark Museum. Takk for god velvilje!