Det var nesten 180 mennesker på Sannidals Historielags høstmøte 25 oktober 2017. Her er leder Kjell Ove Heistad intervjuet av Martin Eikeland. Henry Isnes bidro med noen sanger, mens Olaf Lundheim og Øistein Dobbe bidro med artige kåserier.