Ned fra Rønnomnibben i Tørdal. Foto: Martin Eikeland