På torsdag var vi 6 stk. som var samlet hos Gro Marlen Sleire. Her fikk vi topp bevertning med gode boller og kaffe. Det ble diskutert som vanlig litt rundt gründerhuset vi planlegger og veien videre. Det er en del felles ting som dukker opp som vi ønsker å diskutere nærmere med kommunen også.

Martin W Rønningen informerte litt rundt resultatet av workshopen som ble holdt på legatet for en liten stund siden. Lars Børre Lofthaug fortalte litt angående status på Kragerøparken, mens Gunnar Kristensen hadde noen spenstige planer angående 3D teknologi.

Øvrige som var til stede var undertegnede og Tore Sæthermoen. Sannsynligvis vil fremtidige møter være hver 14 dag på torsdag fra kl. 20 til 22.

Referent: Martin