Kragerø Cowork fikk innvilget 200 000 kroner til kompetansehevende tiltak fra næringsutvalget i Telemark Fylkeskommune i går, onsdag 7 november. Selskapet har vært inne i en positiv vekst de siste ukene, og det kommer stadig flere innom som vurderer å leie faste eller fleksible plasser. I tillegg har Kragerø Cowork faste seminarer hver torsdag kveld som kalles “CoTalk”, der man presenterer ulike temaer. Det viser seg at det er større og større interesse for CoTalken.

47/18 Rf 13.50 Søknad om midlar aktiver / kompetansehevande tiltak i
Kragerø Cowork
Handsama av Møtedato Saknr
1 Hovudutval for næringsutvikling 07.11.2018 47/18
Forslag frå fylkesrådmannen:
Telemark fylkeskommune, hovudutval for næringsutvikling, gjer Kragerø Cowork kr 200.000
i tilskot til kompetansehevande tiltak.
Møtehandsaming
Votering
Fylkesrådmannens forslag blei samrøystes vedtatt.
Vedtak
Telemark fylkeskommune, hovudutval for næringsutvikling, gjer Kragerø Cowork kr 200.000
i tilskot til kompetansehevande tiltak.
Dekning frå kap 553 post 60 i 2018

Her er den offisielle linken:

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/tfk/Meetings/Details/627663

Link til Kragerø Cowork: http://kragerocowork.no/