Kragerø Cowork fikk innvilget 200 000 kroner til kompetansehevende tiltak fra næringsutvalget i Telemark Fylkeskommune i går, onsdag 7 november. Selskapet har vært inne i en positiv vekst de siste ukene, og det kommer stadig flere innom som vurderer å leie faste eller fleksible plasser. I tillegg har Kragerø Cowork faste seminarer hver torsdag kveld som kalles “CoTalk”, der man presenterer ulike temaer. Det viser seg at det er større og større interesse for CoTalken.

47/18 Rf 13.50 Søknad om midlar aktiver / kompetansehevande tiltak i
Kragerø Cowork
Handsama av Møtedato Saknr
1 Hovudutval for næringsutvikling 07.11.2018 47/18
Forslag frå fylkesrådmannen:
Telemark fylkeskommune, hovudutval for næringsutvikling, gjer Kragerø Cowork kr 200.000
i tilskot til kompetansehevande tiltak.
Møtehandsaming
Votering
Fylkesrådmannens forslag blei samrøystes vedtatt.
Vedtak
Telemark fylkeskommune, hovudutval for næringsutvikling, gjer Kragerø Cowork kr 200.000
i tilskot til kompetansehevande tiltak.
Dekning frå kap 553 post 60 i 2018

Her er den offisielle linken:

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/tfk/Meetings/Details/627663

Link til Kragerø Cowork: http://kragerocowork.no/

Vi ønsker å være et supplement til lokalavisene, og formidlingen blir gjort via en mobilvennlig plattform.

Det vil bli mest fokus på lokal sport, næringsliv og arrangementer, men alle nyheter og ting som skjer i lokalsamfunnet kan dekkes.