Onsdag 18 april var en merkedag for coworkgjengen som har vært med på å holde gründerkveldene i gang i over et år nå. Målet har hele tiden vært å få et eget lokale, og dette er nå i boks. Aktivitetene vil nå være i Ytre Strandvei 3, og man kan vel ikke finne en bedre beliggenhet i Kragerø enn dette. I tillegg er det flotte fasiliteter i dette bygget.

Dette ble markert med en uoffisiell markering der hele 17 personer med forskjellig bakgrunn møtte opp, og i tillegg kom det personer fra nærings apparatet i kommunen også, med blant annet Geir Lia, Kari Rasmussen Theting og Janna Pihl.

Morten Flate Paulsen driver med nettbaserte kurs, og hadde folk fra Latvia og Sverige på besøk i den forbindelse.

Spesiell takk til Nora Skarre Abrahamsen og Martin Wang Rønningen som sto for organiseringen av denne kvelden. Nora blir daglig leder for coworkgruppa.

Kragerø cowork er et Coworking place, det vil si en type kontorfelleskap for
oppstartsbedrifter, grundere, freelancere, pendlere eller andre som trenger et rimelig sted og
jobbe fra. Man får tilgang til å leie en kontorpult eller et lite kontor på månedlig basis, et
felleskap og tilgang på ulike tjenester og kompetanse tilpasset brukerne. De siste årene har
det dukket opp coworking steder i alle de store norske byene, og mange steder i distriktene
også. Målet til de fleste coworking steder er å tilby både kunnskap, fellesskap og fasiliteter til
grundere, slik at det skapes nye bedrifter, arbeidsplasser og ny giv i regionen.

Kragerø Cowork AS er nå i ferd med å bli stiftet av følgende personer:

Martin W. Rønningen
Industridesigner (siv.ing.), bonde og mangesyslar i Kragerø

Nora Skarre Abrahamsen
Student (Industridesign, NTNU)

Tore Sæthermoen
skolefaglig rådgiver, lærer, pendler og fremtidig gründer

Morten Flate Paulsen
Gründer og daglig leder av Nooa

Martin Eikeland
Gründer og bedriftsutvikler

Noen bilder:

Nora Skarre Abrahamsen og Martin Wang Rønningen informerte litt om hva Kragerø Cowork sto for.

Her ser vi Morten Flate Paulsen fortelle litt om sin bakgrunn og sine tanker angående Kragerø Cowork.

Næringsutvikler i Vekst I Grenland Geir Lia deler ut en liten gave til Nora.

Ingenting å si på fasilitetene eller utsikten i de nye lokalene!

Referent: Martin Eikeland