Forfatter: Lokalnytt

Sannidal Historielag – høstmøte 2017

Det var nesten 180 mennesker på Sannidals Historielags høstmøte 25 oktober 2017. Her er leder Kjell Ove Heistad intervjuet av Martin Eikeland. Henry Isnes bidro med noen sanger, mens Olaf Lundheim og Øistein Dobbe bidro med...

Read More

Lokalnytt på besøk hos Abraham Sørdalen

Hvis du ønsker å høre mer om Abraham Sørdalen, kan du lytte til vår første podcast. LokalnyttVi ønsker å være et supplement til lokalavisene, og formidlingen blir gjort via en mobilvennlig plattform. Det vil bli mest fokus på...

Read More