Ryddeaksjonen uke 16-18 i Kammerfoss- Aatangen området og Levangsheia – Portør er utsatt inntil videre på grunn av Korona situasjonen. 

Mer info kommer.

Mvh

Martin Eikeland-Lokalnytt