Forutsatt at vi får økonomisk tilskudd fra Kulturådet for å dekke underskuddet, så har vi planlagt flere arrangementer i november og desember. Mer info kommer når vi vet om vi får midler eller ikke, det er vi helt avhengige av for at vi skal kunne gjennomføre dette.

Navnebyttet fra Lokalnytt til Mitt Kragerø er nå formelt registrert og en omlegging vil komme i løpet av de nærmeste ukene.

Dette til info.