Lokalnytt som får nytt navn fra januar 2021 søkte om 202 000 kroner fra kulturrådet til 4 arrangementer og dette ble nå godkjent. Følg med på siden vår. Mer info kommer!

Hurra!